Abstrakt

Przed wysłaniem abstraktu zapoznaj się z poniższymi zasadami:

Abstrakty należy przesyłać wg wzoru (Abstrakt – wzór) w pliku (.docx)

Abstrakty prosimy o przesyłanie na adres: skbm.ul@gmail.com (W tytule wiadomości należy wpisać swoje dane wg wzoru: J.Kowalski_Abstrakt)

Po ocenie abstraktów, uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na: prezentację, poster lub flash poster (do dwóch tygodni po zakończeniu rejestracji)

 

-Prosimy o nie wprowadzanie zmian w wielkościach oraz rodzaju czcionek!

-Całość musi mieścić się na jednej stronie

-Abstrakty mogą być zgłaszane tylko drogą mailową

- Przesłanie abstraktu nie gwarantuje jego akceptacji

- Zaakceptowane abstrakty ukażą się w ‘książce streszczeń’

- Przesłanie abstraktu jest równoważne ze zgodą na jego opublikowanie w ‘książce streszczeń’, stronie internetowej konferencji oraz innych materiałach związanych z konferencją

- Nie będzie możliwości korekty abstraktu po upływie terminu rejestracji

- Przesłanie abstraktu wiąże się ze zobowiązaniem do uiszczenia opłaty konferencyjnej po uzyskaniu informacji mailowej o akceptacji abstraktu

- Zgłaszający odpowiada za treść abstraktu. Prosimy upewnić się czy wszystkie informacje zostały podane prawidłowo (ze szczególnym uwzględnieniem danych współautorów oraz źródeł finansowania)

- Prosimy nie przesyłać tego samego abstraktu wielokrotnie

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.