Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna: 95zł

Termin płatności: do 16 lutego 2017

Numer konta: 91 1240 3028 1111 0010 7153 9460

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, VI KBM oraz w przypadku faktury nazwę instytucji, na którą faktura ma być wystawiona (nawet jeżeli przelew dokonywany jest z prywatnego rachunku),  a także NIP oraz dokładny adres instytucji. 

W przypadku osób z Uniwersytetu Łódzkiego:
NIE WYSTAWIAMY FAKTUR DLA UŁ Z PŁATNOŚCI DOKONANYCH Z KONTA UŁ

Nasi studenci mogą płacić tylko przelewem wewnętrznym z pieniędzy dydaktycznych poszczególnych Instytutów lub z indywidualnych środków ale wówczas otrzymają fakturę tylko imienną bez możliwości rozliczenia wpłaty ze środków UŁ.

Opłata zawiera:

  • książkę abstraktów
  • materiały konferencyjne (koszulki, teczki itd.)
  • przerwy kawowe
  • obiady w piątek i sobotę
  • spotkanie konferencyjne w piątek 08. 04. 2016. w godzinach wieczornych/nocnych

Możliwość komentowania jest wyłączona.