Opłata konferencyjna

  • 100 zł (z obiadami)
  • 80 zł (bez obiadów)

Termin płatności: w ciągu 5 dni od otrzymania maila potwierdzającego zakwalifikowanie na konferencję oraz po dokonaniu przelewu wysłanie potwierdzenia na adres skbm.ul@gmail.com

Numer konta29 1240 3028 1111 0010 7779 3002 (Bank Pekao S.A.)

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, VII KBM, w przypadku faktury nazwę, dokładny adres oraz NIP instytucji, na którą faktura ma być wystawiona (nawet jeżeli przelew dokonywany jest z prywatnego rachunku)

W przypadku osób z Uniwersytetu Łódzkiego:
NIE WYSTAWIAMY FAKTUR DLA UŁ Z PŁATNOŚCI DOKONANYCH Z KONTA UŁ

Nasi studenci mogą płacić tylko przelewem wewnętrznym z pieniędzy dydaktycznych poszczególnych Instytutów lub z indywidualnych środków ale wówczas otrzymają fakturę tylko imienną bez możliwości rozliczenia wpłaty ze środków UŁ.

Opłata zawiera:

  • książkę abstraktów
  • materiały konferencyjne
  • przerwy kawowe
  • spotkanie integracyjne w piątek 13.04.2018 w godzinach wieczornych
  • opcjonalnie – 2 obiady (czwartek i piątek)

Możliwość komentowania jest wyłączona.