I SKBM

Studencka Konferencja Biologii Molekularnej to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie ogólnopolskie, współorganizowane wraz z Sekcją Genetyki Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ. Pierwsza edycja w 2012 roku została przez szerokie uczestników, wynoszące około 100 osób, uznana za duży sukces organizacyjny i merytoryczny. Zarówno ze względu na to, że udało się zaprosić wybitnych polskich uczonych jako wykładowców, jak i ze względu na poziom naukowy prezentacji studenckich, reprezentujących elitę młodych polskich nauk biomedycznych z większości liczących się ośrodków akademickich.

Tematem ww. konferencji była ogólnie pojęta biologia molekularna. W skład prezentacji oraz sesji plakatowych wchodziły elementy z dziedzin takich jak: genetyka, nanotechnologia, biochemia, biofizyka czy mikrobiologia. Przedstawione informacje były zarówno wynikami własnych badań jak i plakatami przeglądowymi z tematyki interesującej uczestników.

I edycja Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej trwała dwa dni i zgromadziła blisko 100 uczestników. Ze względu na tak ogromne zainteresowanie planowana jest II edycja SKBM.

Dodaj komentarz