Kontakt

E-mail:
skbm.ul@gmail.com

Katarzyna Słapek - przewodnicząca SKNMB
slapek.katarzyna@gmail.com

Martyna Lesiak - zastępca przewodniczącego SKNMB
martynalesiak11@gmail.com

Varvara Vialichka - sekretarz SKNMB
velichkovarvara@mail.ru

Adres korespondencyjny:
Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków
Instytut Biofizyki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
ul. Pomorska 141/143, Budynek D
90-236 Łódź

Dodaj komentarz