Rejestracja

Rejestracja na III SKBM

Podczas III edycji Studenckiej Konferencji Biologii Molekularnej będzie możliwość przedstawienia podczas prezentacji bądź na posterach wyników własnych badań lub tematyki prac przeglądowych.

W tym roku wszystkie nadesłane abstrakty zostaną ocenione pod względem merytorycznym, w celu wyłonienia najciekawszych prac, które chcielibyśmy ujrzeć podczas prezentacji wykładowych. Pozostałe nadesłane prace zostaną zaprezentowane w formie posterów.

Rejestracja jest czynna do dnia 14 lutego 2014 roku. Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją, ostateczny termin rejestracji zostaje przesunięty do dnia 21 lutego 2014 roku, godziny 24.

Poniżej przykład prawidłowo sformatowanego abstraktu, treść nie przekraczająca jednej strony a4, język polski obowiązkowy (abstrakty w innym języku automatycznie są odrzucane).

Jeżeli w formularzu rejestracyjnym nie zostaną zawarte dane do faktury to nie zostanie ona wystawiona.

Na jedną osobę może przypadać maksymalnie:
-1 wystąpienie ustne
-1 poster
W wypadku nadesłania dwóch abstraktów, jeden może zostać wybrany na prezentację, natomiast drugi automatycznie zostanie przydzielony do sesji posterowej. W wypadku gdy oba nadesłane abstrakty zostaną przydzielone do posterów, autor zostanie poproszony o wybór jednego z nich.

Ponadto do jednego abstraktu może zostać zgłoszonych jedynie dwóch autorów biorących czynny udział w konferencji.

Uczestnikom, których abstrakt zostanie zakwalifikowany do prezentacji ustnej i ktorym ta prezentacja ustna wypadnie dobrze, zostanie dana mozliwość przygotowania manuskryptu publikacji (przeglądowej lub doświadczalnej, po angielsku) do specjalnego numeru czasopisma naukowego AUL Folia Biologica et Oecologica (ISSN 1730-2366, 1 punkt MNiSW).

Wszystkie formularze rejestracyjne docierają pod właściwy adres, przez co nie są wysyłane każdorazowo potwierdzenia. Następnego dnia po zakończeniu rejestracji zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

Przykładowy abstrakt

Możliwość komentowania jest wyłączona.