Zwycięzcy

Nagrodę, za Najlepszą Prezentację w kategorii I i II stopnia studiów otrzymał:

Piotr Sroka za przedstawienie tematu: „Poprawa parametrów pola siłowego OPLS All-Atom w zastosowaniu do n-pentadekanu, octanu metylu i fosforanu dimetylu.

Nagrodę, za Najlepszą Prezentację w kategorii III stopnia studiów otrzymała:

Natalia Wolak za przedstawienie tematu: „Wpływ witaminy B1 na przebieg reakcji zapalnej w modelowych infekcjach bakteryjnych

Nagrodę, za Najlepszy Poster otrzymali:

Mateusz Tomczyk oraz Michał Jakubczak za przedstawienie tematu: „PROJEKTOWANIE I SYNTEZA DIAMINOWYCH I AMINOKWASOWYCH KONIUGATÓW URYDYNY JAKO NOWYCH POTENCJALNYCH INHIBITORÓW RYBONUKLEAZY A.

Nagrodę publiczności za najciekawsze wystąpienie otrzymał:

Piotr Pankiewicz za przedstawienie tematu: „Ekspresja genów CDNF (conserved dopamine neurotrophic factor) oraz MANF (mesencephalic-astrocyte-derived neurotrophic factor) w zwierzęcych modelach depresji

Możliwość komentowania jest wyłączona.