Rejestracja

Rejestracja trwa od 06 grudnia 2014 do 18 stycznia 2015  końca stycznia

Szanowni Państwo!

Rejestracja została zamknięta. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie konferencją. Ocena abstraktów powinna nastąpić w ciągu tygodnia, zatem po 09. 02. 2015. proszę spodziewać się informacji o zakwalifikowaniu Państwa prac do prezentacji ustnych, Flash posterów oraz sesji posterowej.

UWAGA!

Rejestracja i nadsyłanie abstraktów na konferencję zostały przesunięte do końca stycznia.

Jeśli jednak wcześniej zgłosi się odpowiednia liczba uczestników, rejestracja zostanie zakończona.

W przypadku udziału czynnego, dopuszczamy wcześniejsze zarejestrowanie się na konferencję i dosłanie abstraktu później, jednak tak aby nie przekroczyć ostatniego dnia rejestracji (tytuł abstraktu należy wpisać od razu przy rejestracji)

Abstrakty prosimy o przesyłanie na adres: skbm.ul@gmail.com (W tytule wiadomości należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz tytuł abstraktu)

Po ocenie abstraktów, uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na: prezentację, poster lub flash poster (do dwóch tygodni po zakończeniu rejestracji)

Możliwość komentowania jest wyłączona.