Abstrakty

Abstrakty należy przesyłać wg wzoru w pliku na adres: skbm.ul@gmail.com (więcej informacji w zakładce „rejestracja„)

Abstrakt – wzór (aktualizacja 10. 01. 2015)

Prosimy o nie wprowadzanie zmian w wielkościach oraz rodzaju czcionek!

Imię i nazwisko autora zgłaszającego abstrakt powinno być podkreślone.

Całość musi mieścić się na jednej stronie.

Abstrakty podlegać będą ocenie. Przewidziane są 3 możliwości aktywnego udziału w konferencji:
1) Wystąpienie ustne
2) Flash poster- krótka 5-minutowa prezentacja posteru na auli konferencyjnej
3) Poster

Możliwość komentowania jest wyłączona.