Abstrakt

Abstrakty należy przesyłać wg wzoru w pliku na adres: skbm.ul@gmail.com (więcej informacji w zakładce „rejestracja„)

Abstrakt – wzór (aktualizacja 10. 01. 2016)

Po pobraniu pliku należy nanieść w nim swoje dane i informacje tak, aby nie naruszyć struktury (ramka tytułu, itp.). Następnie należy zmienić nazwę pliku na: Nazwisko_Imię_Miasto.docx  i przesłać na wskazany adres mailowy. 

Nie należy tworzyć osobnego pliku na podstawie wzoru abstraktu. Tak wysłane pliki będą odsyłane do poprawy. 

Prosimy o nie wprowadzanie zmian w wielkościach oraz rodzaju czcionek!

Imię i nazwisko autora zgłaszającego abstrakt powinno być podkreślone.

Całość musi mieścić się na jednej stronie.

Abstrakty podlegać będą ocenie. Przewidziane są 3 możliwości aktywnego udziału w konferencji:
1) Wystąpienie ustne
2) Flash poster- krótka 5-minutowa prezentacja posteru na auli konferencyjnej
3) Poster

Możliwość komentowania jest wyłączona.