Zaproszeni goście

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

 Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie uzyskał tytuł doktora w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademik Nauk. W trakcie studiów doktoranckich odbywał staż w National Institutes
of Health w Bethesdzie. Od roku 2001 dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz kierownik Laboratorium Neurodegeneracji. Profesor Jacek Kuźnicki przede wszystkim zajmuje się molekularnymi podstawami występowania choroby Alzheimera, gdzie część badań wykonywana jest na gatunku Danio rerio.

 

dr Witold Konopka

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Studia doktoranckie ukończył w Instytucie Biologii Doświadczalnej zajmując się tworzeniem transgenicznych szczurów. Prace te zostały zgłoszone do ochrony patentowej, jako nowe sposoby uzyskiwania zwierząt modyfikowanych genetycznie. Obecnie doktor Witold Konopka pracuje w pracowni modeli zwierzęcych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN, gdzie za pomocą wektorów wirusowych i modyfikacji genomu uzyskuje modele zwierzęce modyfikowane genetycznie.

 

prof. dr hab. Joanna Cichy

Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swym dorobku może poszczycić
się stażem w Instytucie Wistara w Filadelfii lub na Uniwersytecie Stanforda. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Immunologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani prof. Joanna Cichy na naszej konferencji wygłosi wykład pt. „Rola nabłonkowej mikroflory bakteryjnej w odpowiedzi immunologicznej”.

prof. dr hab. Katarzyna Woźniak

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Po doktoracie odbyła staż w Centre de Biophysique Moléculaire w Orleanie finansowany przez Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) Francji.
Od 2008 r. jest prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Obecnie kierownik Katedry Genetyki Molekularnej UŁ. Pani prof. Katarzyna Woźniak przedstawi wykład pt. „Uszkodzenia i naprawa DNA w raku piersi”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.