Działalność naukowa


Organizacja konferencji naukowej „Epidemia ptasiej paniki”, poświęconej ptasiej grypie (16.12.2005).

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w budynku zwierzętarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (2006 i 2007).

Udział w konferencji "The 2nd International Weigl Conference «MICROBIOLOGY IN THE XXI CENTURY»" – SGGW w Warszawie i zaprezentowanie wykładu przedstawiającego sylwetkę prof. Rudolfa Weigla jako wzoru dla studentów i młodych naukowców.

Organizowanie wakacyjnych obozów naukowych do Jarcewa i Tresty, podczas których badano czystość mikrobiologiczną wód jezior w Borach Tucholskich i Zalewu Sulejowskiego.

Organizacja minikonferencji sprawozdawczych z obozów naukowych Koła.

Udział w konferencjach naukowych i prezentowanie wyników badań w postaci plakatów.

Udział w akcjach promujących Uniwersytet Łódzki i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, np. w Piknikach Naukowych, Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki.

Organizacja wycieczek do laboratoriów szpitalnych na terenie naszego miasta.

Organizowanie warsztatów dla członków koła na I i II roku studiów.
Podczas zajęć studenci mogli się zapoznać i poćwiczyć m.in. techniki posiewów redukcyjnych, na murawę, na skosy, płytek mazanych, obsługi pipet automatycznych, szafy laminarnej, cieplarko-wytrząsarki. Przedstawiono również wpływ promieniowania UV na drobnoustroje, metodę rozcieńczeń do oznaczania CFU/ml, sposoby przechowywania drobnoustrojów oraz sposoby obliczania rozcieńczeń roztworów.

Nauka procesu biotechnologicznego produkcji wina.

Oraz wiele innych...