Informacja dla członków koła z I i II roku


Istnieje możliwość zoorganizowania zajęć dla studentów I i II roku, w celu poćwiczenia i nauczenia się podstawowych technik mikrobiologicznych (np. posiew redukcyjny, oznaczanie CFU metodą rozcieńczeń i wiele innych).