Informacje o Kole


Sekcja Mikrobiologiczna Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów powstała w kwietniu 2005 roku z inicjatywy studentów II roku biologii i III roku mikrobiologii studiujących na Uniwersytecie Łódzkim.

Celem naszych spotkań jest poszerzenie wiedzy, nabycie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych i organizowania konferencji naukowych. Na naszych spotkaniach zdobywamy także praktyczne biegłości w pracy z mikroorganizmami, poznajemy nowe metody badawcze i organizację pracy w laboratorium. W czasie wakacji istnieje możliwość wyjazdu na letnie obozy, gdzie udaje nam się połączyć pasje mikrobiologa z wypoczynkiem.

Informacje o Kole.rtf