Opiekunowie


Opiekunowie naukowi:

prof. A. Różalski

prof. W. Rudnicka

Opiekunowie projektów badawczych:

dr hab B. Sadowska

dr D. Drzewiecka

dr M. Moryl

mgr D. Matusiak

mgr K. Ostrowska