Projekty badawcze


1. Badanie prewalencji S. aureus w nosogardzieli wśród personelu medycznego łódzkich szpitali.

2. Ocena jakości mikrobiologicznej piasku pochodzącego z piaskownic w Łodzi i okolicach.

3. Badanie czystości mikrobiologicznej dwóch kąpielisk w Łodzi.

4. Ocena jakości czystości mikrobiologicznej pomieszczeń "Zwierzętarni" wydziału BiOŚ UŁ.

5. Ocena antybiotykooporności izolatów klinicznych Proteus mirabilis.

6. Badania produktów probiotycznych.

Oraz inne...